Onderstaand artikel verscheen op SportKnowHowXL.

door: Leo Aquina | 9 juni 2022

De georganiseerde sport en de commerciële sport mikken op meer onderlinge afstemming en samenwerking. Afgelopen maand namen NOC*NSF en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) het initiatief voor een structureel sectoroverleg sport, waarvoor zij ook de KNVB, Maatschappelijke Organisaties in de Sport (MOS, in oprichting) en de Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSB) uitnodigden. Met dit sectoroverleg hopen de sportorganisaties een krachtiger sportlobby richting Den Haag op te kunnen zetten. Sport Knowhow XL sprak met Marc van den Tweel (algemeen directeur NOC*NSF) en Lodewijk Klootwijk (directeur POS) over dit initiatief. 

Hoewel er op verschillende niveaus wel informele contacten waren tussen de verschillende vertegenwoordigende organisaties in de Nederlandse sport, was dat niet structureel en georganiseerd. Lodewijk Klootwijk: “Dat willen we nu wel gaan doen, mede op advies van de Nederlandse Sportraad. Zij stellen dat de sport versnipperd is en niet goed georganiseerd, waardoor de sport laat aan tafel komt bij de besluitvorming in Den Haag. Sport moet op de agenda en dat kunnen we alleen doen als er een gezamenlijk doel is. Daarvoor hebben we het sectoroverleg sport en sportief bewegen opgezet.”

Lees hier het hele artikel