De afgelopen decennia is de sector van sport en sportief bewegen in een hoog tempo veranderd. Sportverenigingen spelen nog altijd een cruciale en unieke rol in het Nederlandse sportlandschap. Dit aanbod is goed aangevuld door ondernemende sportaanbieders en mensen sporten ook ongeorganiseerd.  Allerlei nieuwe organisatievormen zijn opgekomen en complementeren het gezamenlijke sportaanbod in ons land. Sport komt voor in tal van verschijningsvormen. Zowel in de formele sfeer als in de informele sfeer. Individueel sportende mensen in de openbare ruimte, groepslessen in sportscholen, wielrennende whatsapp groepen, drie tegen drie basketballers in stadwijken, biljartende 70plussers in het café op de hoek, grote hardloop- en wielerevenementen met duizenden deelnemers. (Inter)nationale topsport, betaald voetbal, Olympische sporten en Formule1. Een lappendeken van sport en sportief bewegen.

Sport geeft miljoenen Nederlanders wekelijks veel plezier. Niet alleen door zelf te sporten of sportief te bewegen maar juist ook als supporter, vrijwilliger of TV-kijker. De sector krijgt ook steeds meer maatschappelijk waardering. Zowel met betrekking tot gezondheid als sociale cohesie en de opvoedende en de economische waarde van sport speelt de sector een steeds belangrijkere rol in de samenleving en daarmee bij de overheid en de politiek. Sport dat ingezet wordt als middel naast sport als doel. Tegelijkertijd staan ook de risico’s van sport in de spotlight. Onder meer discriminatie, sociale onveiligheid, match fixing en ander grensoverschrijdend gedrag hebben negatieve impact op de waarde van sport.

De sector kent een stevige organisatiegraad. Zo’n 40.000 sportaanbieders (verenigingen, ondernemers en stichtingen) en honderden ondersteunende organisaties zoals sportbonden, foundations, lokale sportservices, organisatoren van evenementen, lokale sportbedrijven en sportservices, commerciële topsportteams en belangenverenigingen zijn actief. De samenwerking is vaak goed. Een overkoepelende visie, richting en aanpak ontbreekt echter. Zowel voor de kwaliteitsverbetering van de sportsector zelf als ten behoeve van eenduidige samenwerking met de externe omgeving, inclusief de overheid, is het wenselijk dat de sector haar gezamenlijkheid vergroot. Daarom wordt het sectoroverleg gestart.

Download hier de startnotitie

Organisaties Sectoroverleg Sport