UTRECHT – De maatschappelijke waarde van sport en sportief bewegen is als gevolg van de coronacrisis zichtbaarder dan ooit. Om die waarde voor de samenleving effectief te verzilveren en de gezamenlijke impact te verhogen, start een brede vertegenwoordiging uit de sport met het sectoroverleg Sport en Sportief Bewegen. Deelnemers zijn de KNVB, NOC*NSF, het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), Maatschappelijke Organisaties in de Sport (MOS) en de Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSB).

Het sectoroverleg zet in op het stimuleren van sport en sportief bewegen voor alle Nederlanders. De sector kent al een stevige organisatiegraad. Zo’n 40.000 sportaanbieders (verenigingen, ondernemers en stichtingen) en honderden ondersteunende organisaties zoals sportbonden, foundations en lokale sportbedrijven zijn actief. Samenwerking in vele onderlinge verbanden is vanzelfsprekend, maar een overkoepelende strategische agenda ontbreekt nog. Juist daarmee kan de sector volgens de initiatiefnemers het gezamenlijke maatschappelijke en materiële rendement verhogen. Ook samenwerking met de overheid en met andere sectoren zoals het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs, is cruciaal.

Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF: “Dit sectoroverleg biedt precies wat er nodig is voor effectieve samenwerking. Pragmatisch en doelgericht gezamenlijk de impact van de sector versterken.”

Lodewijk Klootwijk, directeur Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS): “Met de oprichting van het sectoroverleg is een belangrijke stap gezet om de versnippering van de sport om te zetten in een sterke samenwerking en lobby op basis van een gezamenlijke agenda voor sport in Nederland.”

Vaste deelnemers aan het overleg zijn de KNVB, Maatschappelijke Organisaties in de Sport (MOS), NOC*NSF, het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS)  en de Vereniging (lokale) Sportbedrijven Nederland (VSB). Dit najaar stelt het sectoroverleg haar strategische agenda vast.


Meer informatie en/of vragen aan de deelnemende organisaties  via:
Persvoorlichting NOC*NSF:
lieselot.meelker@nocnsf.nl
Tel. 06 – 83485716